2018/2019

Intercanvi de joves per al foment de la inclusió, la interculturalitat i la multiculturalitat. Novi Sad, Sèrbia, març 2019.

Aquest projecte neix de la voluntat de Grup Eirene de seguir fent crèixer el projectes de movilitat internacional amb nous països dels Balcans ja que aquest tipus de projectes segueixen tenint una gran demanda entre els joves del municipi català. La gran diversitat cultural present a ambdues ciutats participants, ha fet que l’eix central d’aquest projecte hagi girant entorn de la interculturalitat i el diàleg i la tolerància en la diversitat.

Les activitats que es van dur a terme durant els intercanvis, creades per
els i les joves participants, volen fomentar el diàleg intercultural entre els i les
joves així com dotar-los d’una experiència que suposi un creixement tant a nivell
personal com profesional aprofundint sobre els conflictes i la importància de la
pau.

Objectiu general

L’objectiu general d’aquest projecte és el d’establir relacions entre joves de dos
paísos, conèixer la seva cultura, tradicions, història, forma de vida,
preocupacions, compartir experiències, coneixements i inquietuts contrastant-les
amb les pròpies per obrir-se socialment, cultural i interior per trencar amb
els prejudicis i estereotips establerts en una regió multiètnica i multicultural.

Resultats obtinguts

-Empoderament a nivell personal, millorant la seva autoestima, la seva capacitat de convivència i les seves habilitats per tractar amb altres cultures, augmentant la seva capacitat de diàleg, reflexió, tolerància i pensament crític.

-Augmentades les competències professionals dels i de les participants, adquirint noves habilitats per a organitzar i coordinar projectes, així com augmentar la seva capacitat de treball en equip i la pròpia iniciativa.

-Sensibilitzats els i les joves en temes de conflictes armats i la seva afectació sobre la població, els processos de reconciliació i gestió de conflictes de forma noviolenta.

-Significació pràctica sobre els drets humans i la construcció de pau a les actuals societats més enllà de l’absència de guerra.

___________________________________________________________________________________________________

Gelem. Setembre, 2019.

Aquest projecte neix arrel d’una sèrie de confluències que han desembocat en la creació d’un nou intercanvi que aposta per la creació d’un grup de joves d’ambdós països, Espanya i Hongria, amb menys oportunitats socials, econòmiques, d’integració i amb problemes d’abandonament escolar i desestructuració familiar per poder viatjar, participar en aquest tipus d’experiències i enriquir-se i crèixer personalment.

El compromís de totes les entitats participants en aquest projecte, Grup Eirene, Centre Obert Rialles i Marista Tip Tanoda (Mária Iskolatestvérek), és realitzar un treball que tingui com a eix vertebrador la perspectiva de gènere, en una doble direcció: d’una banda empoderant als i les joves participants per confrontar les desigualtats que pateixen en els seus contextos habituals i, per una altra, treballant amb els i les joves des del reconeixement d’aquestes desigualtat existents i formant-los com agents del canvi en favor de l’equitat.

Objectiu general

Conèixer, debatre i entendre la diferència entre els grups de participants en termes de rols de gènere, masclisme, llibertats de les dones, maternitat precoz, etc. per promoure processos de pensament crític de manera que els i les joves identifiquin els comportaments masclistes de la vida quotidiana per promoure la seva erradicació.

 

 

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: