2017/2018

Integració social. Porto, setembre de 2017.

Per a poder garantir que tots els grups de participants al projecte de movilitat juvenil poguessin guadir de l’experiència de viatjar a un altre país i participar de les activitats organitzades, es va buscar una tercera contrapart per a poder movilitzar els i les joves de Kosovo ja que no poden entrar a Espanya al no reconèixer la independència de Kosovo. Per aquest projecte es va comptar amb una tercera entitat portuguesa que va ser l’encarregada de coordinar el projecte amb l’assessorament i acompanyament de Grup Eirene.

El projecte va suposar la trobada de tres grups de joves espanyols, kosovars i portuguesos a la ciutat de Porto per treballar plegats valors de pau i drets humans però, sobretot, per a poder donar l’oportunitat als i les joves kosovars de viatjar fora del seu país i pendre part en les activitats que van disenyar i dur a terme els i les pròpies participants.

Objectiu general

Aquest projecte ha volgut oferir l’experiència als i les joves amb menys oportunitats dels tres països de participar en un viatge i en un projecte estructurat i dissenyat especialment per a aquests grups de participants amb activitats participatives dissenyades pels i per les propis/es joves.

Resultats obtinguts

Adquirides competències socials, emocionals, lingüístiques, artístiques, socials i de comunicació.

-Viscuda una experiència intercutural i internacional que afirma els valors de l’Europa integradora i d’una Unió Europea de ciutadans actius.

-Compartides bones pràctiques per continuar amb una feina forta i eficient en el treball de pau, desenvolupament dels drets humans.

-Promoguda la cultura de l’est d’Europa i balcànica a Portugal i Espanya.

_________________________________________________________________________________________________

Inclusió de joves amb menys oportunitats. Sarajevo, setembre 2017.

Aquest projecte ha volgut impulsar, de forma vivencial i transversal, a través de l’intercanvi cultural entre grups de joves, valors com el respecte, l’empatia i la cooperació com una forma d’obrir la mirada cap a l’altre d’igual a igual, promovent la construcció d’una societat solidària, pacífica i integradora on sigui possible la coexistencia en un món més just. A través de la creació del projecte i les activitats, les i els joves participants adquireixen eines per a la seva vida diària que els permetran un major desenvolupament personal i maduració per poder emprendre els seus propis projectes.

Objectiu general

Augmentar la presencia de joves amb menys oportunitats econòmiques, socials… en projectes de mobilitat internacional perquè siguin capaces d’emprendre i desenvolupar projectes propis que després repercutiran a la seva vida personal.

Resultats obtinguts

– Millora de les capacitats dels i les participants de desenvolupament personal

– Augment del rendiment escolar dels i les participants

– Augment de la seva integració al mercat laboral

– Donada l’oportunitat als i les joves de poder viatjar i conèixer altres realitats

– Empoderament dels i les joves per dissenyar i dirigir activitats, esdeveniments i pressupostos

– Millora de les habilitats interculturals implicades en el diàleg entre joves de diferents cultures, ètnies i orígens

_________________________________________________________________________________________________

Empoderament dels joves de Polònia i Espanya per la memòria històrica. Wroclaw, Breslàvia, octubre 2017.

Aquest projecte de movilitat internacional va ser creat, coordinat i organitzat per la Secció Jove de l’entitat amb l’acompanyament i l’assesorament de Grup Eirene. Els i les joves que el van dur a terme eren, en la seva majoria, participants de projectes de movilitat internacional anteriors de Grup Eirene.

Inicialment, el projecte tenia com a eix central el treball de la memòria històrica amb la finalitat de concienciar als i les joves de l’impacte que van suposar les dictadures de Polònia i Espanya per poder aprendre i adquirir una mirada crítica i evitar els errors del passat. Els i les joves de Santa Coloma van crear el projecte, presentar l’informe per aconseguir el suport del programa Erasmus + i del Departament de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, van crear i desenvolupar totes les activitats previstes durant la setmana de l’intercanvi, van gestionar el projecte a nivell econòmic i, finalment, van presentar un informe final justificatiu.

L’entitat de Polònia que va actuar com a contrapart va resultar poc adient per a treballar amb joves ja que no va respectar en cap moment els acords que s’havien establert inicialment entre ambdues entitats ni tampoc va mostrar cap tolerància cap a la diversitat i la forma de pensar del grup català participant. Grup Eirene va denunciar per escrit de forma oficial, juntament amb els i les joves participants, davant el programa Erasmus +, el tracte rebut per part de l’entitat de Polònia així com totes les greus faltes de respecte i mala praxis de l’entitat polonesa. Malgrat això, els i les joves catalanes participants van voler fer un bon tancament del projecte i van organizar, posterior a la setmana de l’intercanvi, una exposició fotogràfica que va resultar una bona teràpia de tancament i de recull de l’experiència viscuda i dels aprenentatges adquirits.

_________________________________________________________________________________________________

Cooperació cultural i processos d’intercanvi artístic internacional per a la transformació social. Santa Coloma, desembre 2017.

Aquest intercanvi artístic per a la transformació social va nèixer com a continuïtat d’una primera experiència que va tenir lloc el 2015, una trobada entre diversos grups del municipi de Santa Coloma de Gramenet i l’associació cultural Bigote de Gato de Villa el Salvador (Perú), que realitza projectes artístics a la comunitat peruana per a joves amb menys oportunitats. Al 2017, durant una setmana, un grup de joves de Santa Coloma de Gramenet, Villa el Salvador i Tübingen (Alemanya) es van trobar al municipi català per intercanviar experiències sobre tècniques artístiques per a la transformació social i realitzar tallers i actuacions per a sensibilitzar a la població general del municipi i donar continuïtat a aquella primera experiència que es va valorar molt positivament.

Objectiu general

La metodologia de les arts escèniques per a la transformació social parteix d’un enfoc socio-afectiu per tal de provocar experiències que comportin vivenciar, en primera persona, situacions que es volen tractar per a poder reflexionar i compartir el que s’ha sentit. D’aquesta manera, aquest projecte va voler treballar, a través de diverses creacions artístiques conjuntes dels tres grups participants, situacions que es viuen en els paísos participants i s’aborden les solucions proposades per cada un de manera que es poguessin crear debats entre les i les joves.

Resultats obtinguts

-Generats espais d’intercanvi d’idees i de reflexió en matèria de valors per crear debats socials sobre temes que preocupin als i les participants i les comunitats.

-Creada una xarxa de cooperació entre ciutats agermanades a nivell internacional.

-Dotats d’eines els i les participants perquè es converteixin en actors actius per al canvi social.

-Establerts processos de transformació social a les comunitats del municipi de Santa Coloma de Gramenet.

-Feta partícep la ciutadania del municipi de Santa Coloma de Gramenet de projectes artístics per a la transformació social i sensibilitzada en temes de pau i drets humans.

-Potenciades les trobades per a la tranformació social a través de tècniques artístiques al municipi de Santa Coloma de Gramenet com una forma de formació i sensibilització i així crear grups de joves actius en temes socials i amb incidència política.

 

 

 

 

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: