2016/2017

Activistes per la pau. Santa Coloma, setembre de 2016; Sarajevo, juliol de 2017.

Aquesta experiència de coneixement intercultural i internacional ha possibilitat als i les joves decobrir altres realitats i experimentar la convivència amb altres cultures, formes de pensar i relacionar-se amb el món, enllaçant-lo amb aspectes de diàleg, empatia, resolució de conflictes i per tant, desenvolupant condicions de pau que poden fer extensives al seu propi municipi.

Objectiu general

La creació de grups de joves activistes per la pau vol que a través del contacte intercultural i l’adquisisció de coneixements sobre l’afectació de la guerra entre la població civil i el reconeixement dels drets humans, els i les joves siguin capaços/ces de transformar el seu entorn per la consecució d’un món més just i habitable.

Resultats obtinguts

Adquirides competències organitzatives, d’agilització i organització del programa de les activitats que van planificar per a tota la setmana de l’intercanvi els propis/les pròpies joves.

-Adquirides competències dialògiques i d’activisme per la reconcialiació i els drets humans.

-Creada una xarxa de joves activistes per la pau que, encara avui, funciona com a motor de canvi als dos paísos participants.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Integració social. Pristina, febrer de 2017.

Aquest projecte es va centrar en la convivència entre les diferents minories ètniques i culturals i la integració social de les mateixes, presents en els dos paísos participants. Les dues entitats participants en aquest projecte treballem diàriament amb aquest tipus de grups i els nostres projectes estan dirigits a la integració i la resolució de conflictes en coexistència. Els i les joves participants en aquest projecte són joves amb menys oportunitats de viatjar i conèixer persones d’altres cultures o nacionalitats i això els permetrà obrir.se a noves realitats i permetent-los l’oportunitat de viure un procès de convivència i integració en la seva pròpia persona.

Objectiu general

Es pretèn impulsar de forma vivencial i transversal, a través d’aquest intercanvi cultural entre grups de joves, valors com el respecte, l’empatia i la tolerància com una forma d’obrir la mirada cap a l’altre d’igual a igual, promovent la construcció d’una societat solidària, pacífica i integradora on sigui possible la coexistència en un món més just.

Resultats obtinguts

– Adquisició d’eines per a la seva vida diària, a través de la creació del projecte i les activitats, que els permetin un major desenvolupament personal i maduració per poder emprendre els seus propis projectes.

– Fomentat l’esperit crític a través de les activitats realitzades, sobretot de debat i d’intercanvi d’opinions sobre les temàtiques escollides pels i per les propis/es joves.

– Adquirits coneixements sobre com es realitza una campanya de sensibilització i la seva posada en pràctica (incidència, resultats, etc)

– Adquirits coneixements sobre la situació dels diferents paísos participants i, especialment, sobre el conflicte dels Balcans i la situació actual, treballants temàtiques com la reconciliació i la promoció de la interculturalitat.

 

 

 

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: