2015/2016

Drets humans. Santa Coloma, setembre de 2015; Sarajevo, març de 2016.

Vivim en una societat on preval una formació entre els i les joves individualista i competitiva enfocada al lloca de feina més que en la formació integral de les persones. Costa trobar formacions que fomentin l’ascpecte humanístic entre els i les joves, que convidi a trobar-se, intercanviar, reflexionar i al foment de valors com la pau, els drets humans i la justicia social. Aquest projecte vol impulsar, de forma vivencial i transversal, a través de l’intercanvi cultural de dos grups de joves, tots aquests valors com a trampolí per obrir la mirada cap a d’altres formes de vida, cap a d’altres formes de fer y pensar, cap al coneixement de diferents situacions històriques i socials que han viscut els diferents joves europeus integrants del projecte. Aconseguint així una major cohesió entre els paísos europeus i una construcció d’una societat sana, amigable, pacífica i vivible.

Objectiu general

Aquest projecte vol acostar a joves de diferents països europeus perquè es coneguin, dialoguin entre ells/es i amb les seves pròpies realitat, s’acostin sense por i es vinculin amb ciutats i ciutadans d’Europa, ajudant així a trencar estereotips i posant les condicions per la construcció d’un món on la justicia social, la pau i els drets humans estiguin presents.

Resultats obtinguts

  • Sensibilitzats els i les joves sobre la importància del coneixement, la sensibilització i l’aprenentatge de processos de ressolució pacífica de conflictes, el respecte pels drets humans i la justicia social.
  • Impulsats valors de respecte, empatia y cooperació internacional entre els i les participants. Destacant la participació del general Joavn Divjak, qui va organitzar la resistència durant el setge de Sarajevo.
  • Establerta la comunicació social com a eina per a la transformació social i la resolució de conflictes.
  • Adquirides competències dialògiques i d’activisme social per la reconciliació i els drets humans.

 

 

 

 

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: