Work in process…

La formació prèvia d’ahir, la vam dividir en dues parts. Primerament, vam treballar les activitats de debat, esportives, de cuina i la festa final.

I la segona part vam fer una dinàmica per qüestionar-nos l’activitat d’activisme de pau, poder treure conclusions i pensar la manera de realitzar-la durant l’intercanvi. Aquesta activitat de pau està dividida en tres fases:

1) Investigació sobre el terreny, a través d’enquestes a la població del barri de Can Peixauet i possibles visites a associacions vinculades al barri, on viurem la realitat en primera persona.

2) Vam dissenyar la dinàmica que aplicarem per generar idees i conceptes a través de manifestació artística, implicant també associacions que ens ajudaran a complementar l’activitat.

3) Hi ha una proposta artística que serà fruit de la investigació i el treball de creació, que es farà sobre el terreny al barri de Can Peixauet, aquesta acció serà oberta i participativa.

Així doncs, tot i que encara queda feina per a fer, ens està quedant un calendari d’activitats d’intercanvi molt engrescador, que ens tindrà molt entretinguts del 4 al 7 de setembre.

The previous training yesterday, we did split into two parts. First, we discussed work activities, sports, cooking and the final party. And the second half we made a dynamic to questioning the activities of peace activism, could draw conclusions and think how to do during the exchange. This activity peace is divided into three phases:

1) Field research, through interviews of the population to the neighborhood  Can Peixauet and possible associations related.

2) We designed the dynamics applied to generate ideas and concepts through artistic expression, involving partnerships also help us complement the activity.

3) There is an artistic project that will be the result of research and creative work, which will be on the ground in the neighborhood of Can Peixauet, this activity will open and participatory.

There is still work to do, we’re creating a calendar of activities for the exchange program very exciting from 4 to 7 September.

Preparant l’intercanvi

Ja queda poc per a rebre els participants de l’intercanvi a Santa Coloma entre els joves colomencs i els joves de Bòsnia. En el temps que ens queda estem preparant les activitats que farem conjuntament la setmana del 4 a l’11 de setembre, amb l’activisme de pau com a títol del projecte. Moltes ganes i molta il·lusió.

WordPress.com.

Up ↑